Skip to main content

ตำรวจถูกผู้ชุมนุมบางส่วนเปรียบเทียบว่าเป็นสุนัขเพราะมักอ้างว่าต้องทำตามคำสั่งนาย ในการชุมนุมบางครั้งผู้ชุมนุมจะนำอาหารสุนัขไปวางหน้าแนวตำรวจเพื่อเป็นการเสียดสี ส่วนภาพสุนัขในเสื้อตัวนี้ถูกทำขึ้นเพื่อเสียดสีนายตำรวจคนหนึ่งที่มักเป็นคนแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมในลักษณะที่สร้างความไม่พอใจให้ผู้ชุมนุม

ประเภท